SMS Parking

SMS naplata parkinga se vrši u dvije zone

ZONA I

708315

0,40 € 3,00 Kn / SAT

*Sve cijene su iskazane u apsolutnom iznosu – znači PDV je uključen. Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim cjenicima pojedinih mobilnih operatera.

Korištenje m-parking usluge moguće je isključivo putem nacionalnih mobilnih operatera.

ZONA II

708316

0,27 € 2,00 Kn / SAT

*Sve cijene su iskazane u apsolutnom iznosu – znači PDV je uključen. Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim cjenicima pojedinih mobilnih operatera.

Korištenje m-parking usluge moguće je isključivo putem nacionalnih mobilnih operatera.

Vrijeme naplate:
PONEDJELJAK - PETAK: 7:00-20:00 h
SUBOTA: 7:00-13:00 h